Warning!
Search Name:
Name Edit
Madan Cupid, god of love
Madangopal Lord Krishna
((तपाइको बच्चाको नाम यो नराख्नु होला, यो फंतुस नाम लिएर सबैले खिसी उदाउला !!!))
Madhav sweet like honey
Madur a bird
Mahendra Indra
Mahesh (महेश)Spreme God within Shaivism, one of the God of Creation, Destruction, Regeneration, Meditation, Arts, Yoga and Moksha.
Mahindar (महिंदर)Please advise us the meaning of this name.
Mahindra a king
Manendra king of mind
Mangal auspicious
Manindra diamond
Maniram (मनिराम)Jewel of a person
Manish god of mind
Manjeet conqueror of the mind
Manlal (मनलाल)Please advise us the meaning of this name
(कृपयायो नामको अर्थ हलिदिनुहोला !)

Also: Manlaal
Manoj (मनोज)Born of mind; Man = heart, oj = light
Manprasad mentally calm and cool person
((Meaning राम्रो भएपनि, तपाइको बच्चाको नाम यो नराख्नु होला | यो फंतुस नाम लिएर सबैले खिल्ली उदाउला !!!))
Manuj son of Manu
((खै Manu भन्ने केटि को होला भनेर चाहिँ नासोद्नु होला !!))
Manzil (मन्जिल)Destination
Mezan (मेज़ं)Please advise us the meaning of this name.
Milan union
((मिलन भनेको मिलन नै हो | बिछोडको उल्टा | (जस्तै, तपाई र तपाइको प्रेमिकाको सधै मिलन होस् !))
Mim (मिम)Please advise us the meaning of this name.
Mirindra (मिरिन्द्)Please advise us the meaning of this name!
Mitesh (मितेश)One with few desires
Mohan charming, fascinating
Mohit ensnarled by beauty
((Ensnarled को Meaning google गर्नुहोला !!))
Monrath (मोनरथ)Please advise us the meaning of this name.
Moti pearl
Mukesh lord of the dumb
((माफ गर्नुहोला तपाईको नाम मुकेश (Mukesh) भए !))
Mukti freedom from life and death
Mukul bud
Mukunda freedom giver
Muni sage
((मुनि भनेको तल पनि हो | तर यो नाम अलि राम्रो लागेन))
Murali flute
(बासुरी)