Warning!
Search Name:
Name Edit
Gagan (गगन)Sky, heaven
Gajendra elephant king
Ganendra lord of a troop
Ganesh son of Lord Shiva & Parvati
Ganga river Ganga; sacred river of Nepal
((भारत पनि नेपाल को नै भाग होइन र?))
Gaurab (गौरब)Pride
Gaurav Pride
Gayendra Please Advise the meaning of this name.
Giriraj (गिरीराज)Himalayas, King / Lord of Himalayas.
(हिमालको राजा/ शैलराज)

Also: Giri Raj
Girish god of mountain
Gopal Krishna, cowherd
Gore Kazi (गोरे काजी)Please add meaning of this name.
(कृपयायो नामको अर्थ हलिदिनुहोला ! )
Gourishankar Mt. Everest
((यो नाम अलि धोति को जस्तो छ, 21st Century मा बच्चाको नाम यो नराख्दा हुन्छ!))
Govinda (गोविन्द)Lord Krishna
Grenish (ग्रेनिश)End less, Unique
Gunjan (गुन्जन)Reverbiration, echo of a sound.
Gyan knowledge